religiokrant

De besturen van de eredienst anders bekeken - Nummer 5 nu beschikbaar!

Ontvangt u deze krant nog niet? Vraag ‘m hier gratis aan.

Meer info

Met de steun van


 

 
   
Uw gebouw in de kijker

Grondwettelijk Hof roerend oneens met de voorheffing op GSM-masten

Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 19 juni 2014 (93/2014) de wettelijke grondslag voor de roerende voorheffing op GSM-masten nietig verklaard. Ten gevolge van deze beslissing dient op heden geen belasting meer betaald te worden op inkomsten uit concessies voor GSM-zendinstallaties. 

Welke implicaties heeft dit voor u als kerkfabriek? Hoe verwerkt u dit in de boekhouding, en wat met de vorige jaren? Onder meer op deze vragen komt u het antwoord te weten in de gloednieuwe FAQ.

Grondwettelijk Hof roerend oneens met de voorheffing op GSM-masten

Zakboekje centraal kerkbestuur

Als gevolg van de verkiezing van de “grote helft” krijgen zowel kerkraden als centrale kerkbesturen doorheen Vlaanderen op dit moment een nieuwe impuls. Sinds 1 april 2014 moet bovendien in iedere gemeente met minstens 2 kerkfabrieken een centraal kerkbestuur worden opgericht.

De tijd is dan ook meer dan rijp om alle vragen die u over het centraal kerkbestuur heeft van heldere en duidelijke  antwoorden te voorzien.

 

We stellen u met veel plezier het Zakboekje centraal kerkbestuur voor: een onmisbare gids voor iedereen die in contact komt met het centraal kerkbestuur.

Klik hier voor meer informatie of om uw bestelling te plaatsen.

Nieuwe FAQ: De restauratiepremie

Vanaf 1 januari 2014 wordt de verplichte bijdrage van de provincies in de premie voor de restauratie van beschermde monumenten afgeschaft. Het aandeel van de provincies wordt vanaf die datum overgenomen door de Vlaamse overheid. Hiermee gaat ook een nieuwe procedure gepaard.

Maar wat verandert er nu concreet voor u als kerkfabriek?  In deze nieuwe FAQ vindt u naast een duidelijk antwoord op deze vraag ook wat duiding omtrent de restauratiepremie zelf.

 Restauratiepremiedossiers: de nieuwe procedure