religiokrant

De besturen van de eredienst anders bekeken - Nummer 5 nu beschikbaar!

Ontvangt u deze krant nog niet? Vraag ‘m hier gratis aan.

Meer info

Met de steun van


 

 
   
Uw gebouw in de kijker

Nieuwe FAQ: Omzendbrief BB 2014/02

Eind maart werd door Vlaams minister Geert Bourgeois omzendbrief BB 2014/2 uitgevaardigd. Deze omzendbrief biedt een overzicht van het geheel van nieuwe regelgeving omtrent subsidies voor niet-beschermde gebouwen van de eredienst, gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en crematoria.
 
Om een en ander te verduidelijken hebben we voor u de krachtlijnen van deze omzendbrief gedistilleerd en in een splinternieuwe FAQ gegoten:

Omzendbrief BB 2014/02

Nieuwe infodossiers

Ook voor het budget 2015 en een eventuele budget- en/of meerjarenplanwijziging kunt u steeds terugvallen op de vernieuwde infodossiers op onze website.

Heeft u te maken met een budgetwijziging 2014? Dan dient u deze idealiter vóór of gelijktijdig met het budget 2015 in.

De jaarrekening 2013

Niet weinig kerkfabrieken zijn druk in de weer om de jaarrekening 2013 af te sluiten. ReligioSoft helpt u met plezier om deze opdracht tot een goed einde te brengen. 
Het infodossier "jaarrekening 2013" bevat het volledige stappenplan om de jaarrekeningbundel perfect samen te stellen. Bovendien kunt u tegenwoordig - als u dat nog niet hebt gedaan - ook de gebeurlijke interne kredietaanpassing volautomatisch laten opmaken door het programma - gedaan met puzzelen en cijferen waar de laatste euro's weggepingeld kunnen worden! In het infodossier "Nieuw in ReligioSoft" vindt u de bescheiden procedure terug.