Wat is een beleidsnota precies?

Religiosoft:

Het budget bestaat uit een financiële nota en een beleidsnota. Het geactualiseerd meerjarenplan is niet langer een verplichte bijlage, maar kan niettemin een meerwaarde vormen.

De beleidsnota is afgeleid uit de strategische nota van het meerjarenplan en licht het beleid toe dat het bestuur tijdens een betrokken financieel boekjaar zal voeren. Ze vormt een toelichting bij de cijfergegevens die zijn opgenomen in de financiële nota van het budget. Omdat deze cijfers kunnen afwijken van de cijfers van het meerjarenplan, is het van belang dat in deze beleidsnota minstens deze verschillen worden geduid.

Het eredienstendecreet voorziet geen specifieke vormvereisten voor de beleidsnota.

Wel dienen volgende zaken zeker aan bod te komen in de beleidsnota:

1. Afwijkingen ten opzichte van het MJP + een opsomming van alle uitzonderlijke omstandigheden.
2. Een wijziging van de investeringen en / of planning van de investeringen.


Voor verdere info over de beleidsnota, de overige onderdelen van het budget en de procedures in Religiosoft, zie ook het luik "infodossiers".

Gerelateerde trefwoorden
beleidsnota, budget, budgetwijziging, financiële nota, strategische nota


  Terug