Het grootboek

Religiosoft:

De financiële modellen zijn opgebouwd volgens de structuur van het minimum algemeen rekeningstelsel (MAR) zoals vastgelegd bij Ministerieel Besluit.

Dit is een gestructureerd plan waarin alle rekeningen die met betrekking tot ontvangsten en uitgaven in een boekhouding kunnen voorkomen, worden opgesomd.

Het bestuur van de eredienst kan die minimumindeling naar eigen behoefte verder onderverdelen en verfijnen.

In Religiosoft is het grootboek te raadplegen via “Boekhouddossier” en “Grootboek”. Hier kan het MAR uitgebreid worden met extra niveaus. Dit is enkel aangewezen indien het toegevoegde niveau ook effectief gebruikt zal worden en ook een zekere duurzaamheid heeft binnen uw boekhouding. Deze extra niveaus of onderverdelingen worden door ingewijden ook wel eens subMAR’s genoemd.

Het meerjarenplan is minder gedetailleerd dan het budget en de jaarrekening en biedt aldus slechts een globaal overzicht per subfunctie.

 

Voor een volledig overzicht van het gebruik van alle grootboekrekeningen, men consultere het "Zakboekje penningmeester - gids voor de boekhouding van de kerkfabriek."

Gerelateerde trefwoorden
boekingen, budget, budgetwijziging, grootboek, grootboekrekeningen, jaarrekening, MAR, meerjarenplan, meerjarenplanwijziging, minimum algemeen rekeningenstelsel


  Terug